„Vodní vír“, nástěnný reliéf, fontánka na střešní zahradě

Téma vodního víru jsem zvolila pro nástěnný reliéf-fontánu.  Výtvarný prvek  dotvořit  střešní zahradu nové administrativní budovy vodohospodářské firmy Čevak v Českých Budějovicích. Keramický reiéf s tématem vody  tvoří výrazný barevný akcent k střízlivé moderní architektuře objektu s terasou.  Dotváří zajímavá zákoutí v zahradě s osazenou zelení, kde si mohou zaměstnanci firmy i návštěvníci  užívat relax  i pozorováním velkorysých  přírodních  panoramat na obloze a výhledy na město pod sebou.

Omlouváme se, komentáře jsou již uzavřené.

Související články