Úprava vnitrobloků

05 Zář 2010
Revitalizace sídlištních vnitrobloků v Praze 13

Zpracovatel projektu: ing arch. Jitka Skalická
Výtvarné řešení: Alexandra Koláčková

V rámci Operačního programu EU Praha – Revitalizace a ochrana území bylo v městské části Praha 13 zrekonstruováno celkem šest sídlištních vnitrobloků. Rekonstrukce se týkaly veřejných prostranství, výsadeb, zpevněných ploch, parčíků, dětských hřišť i sportovišť v rámci celé městské části Praha 13. Investiční akce byly plánovány s ohledem na požadavky obyvatel. Zdejší veřejná prostranství jsou mnohdy značně zanedbaná, zdevastovaná či nevyhovující nárokům současné věkové skladby obyvatel.

Vytvořili jsme tři výtvarně řešená dětské hřiště v lokalitě ulic Bronzová a V Hůrkách. Návrh vycházel na přání investora z původní koncepce vnitrobloku. Dětská hřiště pro nejmenší děti v ulici Bronzová byla ponechána na původním místě. Nevzhledné betonové monolity jsme nahradili keramickými zídkami s barevnou mozaikou, které slouží nejenom jako oplocení ale zároveň jako herní prvek. Hřiště jsme navrhli vybavit neokoukanými herními prvky. Omezený prostor hřiště pro nejmenší děti jsme oživili atypickým pískovištěm ve tvaru šlápoty a barevným reliéfem.

Související projekty