Pochůzí fontána s rejnoky

15 Bře 2017
Idea výtvarného návrhu řešení venkovní plochy pochůzí fontánou před pavilonem Rejnoků vychází z návaznosti na vizuální i haptický zážitek s živými rejnoky uvnitř pavilonu. Obdélníková plocha před pavilonem je určena k relaxaci návštěvníků a jejich rozptýlení při nárazové kumulaci zájemců o dění v pavilonu.

Snažila jsem se podtrhnout a umocnit dojem z expozice. Nepravidelně zadlážděná terénní vlna evokuje pohled na mořskou hladinu, v níž plují stylizovaní rejnoci. Dojem umocňují vodní výstřiky, osazené v dlažbě. Fontána je stejně jako vnitřní expozice kontaktní a hravá.

Související projekty