Plastiky v parku v Hradci Králové

06 Srp 2008
Pro poměrně rozlehlý areál historického objektu Gayerových kasáren v centru Hradce Králové hledal magistrát postupně nové využití. Nachází se zde střední škola, hudební škola, administrativní budovy, obchůdky a drobné provozovny a parkoviště. Ve vstupní části se vzrostlými stromy v sousedství hudební školy měla podle zadání vzniknout relaxační parková zóna pro dospělé i děti.

Navrhli jsme tomuto území ponechat charakter volného prostranství, na kterém jsou pouze tři barevné plastiky tanečníků a několik v prostoru rozhozených křesílek a lehátek pro návštěvníky.

Součástí projektu bylo i řešení vstupního prostranství před hudební školou.

Související projekty