Odpočívadlo u terminálu MHD

10 Čvn 2000
Složitá silniční křižovatka, s křížením tramvajové trati Liberec–Jablonec nad Nisou, bude po dobudování obytné zóny na Perštýně zatížena i intenzivním pěším provozem. Kruhová křižovatka byla z hlukových důvodů zapuštěna pod úroveň okolního terénu, rychlost automobilového provozu byla snížena pomocí prvků drobné architektury, jako jsou střední dělící ostrůvky, betonové a litinové patníky a palisádové zídky.

V prostoru mezi kruhovým objezdem a terminálem MHD byl v rozšířeném parčíku vytipován prostor, kde by mohly čekat na autobus zvláště matky s malými dětmi. Vzhledem k situování v jedné z nejatraktivnějších a nejvíce frekventovaných části městského centra, bylo doporučeno řešit tento prostor jinak, než standardním městským mobiliářem.

Motivem odpočívadla se stala keramická plastika želvy. Doplňuje ji několik hravých sedáků přizpůsobených dětskému měřítku.

Materiál je vysoce pálená šamotová hlína, částečně glazovaná, odolná proti mechanickému poškození i vlivům počasí.

Související projekty