Obří keramické masky

01 Zář 2010
Téma masek mě nadchlo z výtvarného hlediska při návštěvě Mexika, kde je tradice a symbolika masek silně zakořeněna v mexické lidové kultuře. Symbolika masky prochází prakticky všemi kulturami na celém světě a je srozumitelná a lákavá i pro nás ve střední Evropě.
Při zadání vytvoření výtvarného díla pro pražský panelákový vnitroblok jsem navrhla tři barevné keramické obří masky. Velká odlidštěná sídliště z 80. let hledají v posledních dvou desetiletích novou, příjemnější tvář v procesu revitalizace. Naše třímetrové masky jsou rozhozeny na travnatém prostranství, obklopené hradbou anonymních věžáků, jen tak, jako kontrast, jako výzva k vytržení z každodenní monotónní cesty do práce a z práce, jako výzva k zastavení, ke kontaktu, ke hře.
Maska je podle mého názoru pro keramický artefakt úžasný námět i po stránce řemeslné, svědčí mu křiklavá barevnost i výrazné členění betonovými spárami.

Související projekty