Bedřichov – přírodní park

05 Srp 2008
Zpracovatel projektu: ing. Jitka Skalická
Výtvarné řešení: Alexandra Koláčková
Autorka plastiky zvířete: Barbora Vočková

Na území louky se několika vzrostlými stromy, zčásti zamokřené a obtížně přístupné, nacházející se v centru obce, jsme na žádost zadavatele navrhli park přírodního charakteru, jehož součástí je atypické dětské hřiště.

Související projekty