Výroba mých plastik je sehranou týmovou prací, která klade nároky na tvořivý a nadšený přístup všech zúčastněných. Kromě našeho stálého malého pracovního kolektivu spolupracujeme s řadou dalších profesí podle toho jak to vyžaduje výtvarný záměr každé jednotlivé realizace.

1. výtvarný návrh

Mé plastiky vznikají převážně jako projekt na zakázku. To znamená, že na počátku tvůrčího procesu je setkání a povídání s investorem, prohlídka uvažovaného místa a pak přemýšlení nad tím, jak zadání „uchopit po svém.“ Výsledkem této etapy je výtvarný návrh, který předkládám zadavateli.

2. HLINĚNÝ MODEL, 3D SKENOVÁNÍ, POUŽITÍ DAT K PŘÍPRAVĚ VNITŘNÍHO MODELU

Následuje modelování plastiky ve zmenšeném měřítku. Z něj se po dokončení sejmou data ručním 3D skenerem. Získaná data slouží k přípravě šablon pro výrobu vnitřního opěrného modelu plastiky v reálné velikosti.

3. výroba vnitřního polystyrenového modelu

Výroba vnitřního modelu je časově náročný a vždy trochu odlišný proces, zahrnující v sobě výrobu modelu slepováním a vyztužováním polystyrenových desek, nařezaných podle šablon do požadovaného tvaru plastiky. Musí se zde počítat s procentuálním zmenšením, protože tato vnitřní konstrukce bude ještě pokryta vrstvou armovaného betonu.

4. Armování a betonování

V této fázi procesu výroby se opíráme dlouhodobě o konzultace s odborníky z dalších profesí - posouzení statiy, technologie betonování, výběr spojovacích materiálů atd.

5. Nanášení hlíny, modelování

V tomto a následujících krocích znova přichází na řadu tradiční způsob sochařské a řemeslné práce. Na opěrný model se nanese co možná pravidelná vrstva hlíny, kterou opracuji sochařským způsobem do finální podoby. Musí se modelovat poměrně rychle, aby hlína v tak velkém objemu vysychala rovnoměrně a nezačala praskat.

6. Rozřezání plastiky na kusy

Následuje rozřezání keramické plastiky na menší díly. Spára není jen nutným technologickým prvkem, ale je i zajímavým charakteristickým výrazovým prostředkem, který v některých případech kombinuji s použitím mozaiky.

7. Sušení, glazování, vypalování v keramické peci

Díly vzniklé rozřezáním plastiky je třeba pečlivě zdokumentovat, označit čísly a značkami, aby bylo možné dát při tom množství dílů znova správně dohromady. Také každou zvlášť začistíme a všechny stejně rovnoměrně vysušíme v sušící peci a následně vypalujeme na vysoký výpal v elektrické peci. Vypálené kusy glazuji barevnými glazurami a putují znova do pece.

8. Kompletace sochy - lepení a spárování

Přichází na řadu "zedničina". Barevné kachle se lepí na betonový podklad.

9. Výroba bronzových částí

Vzhledem k tomu, že většina plastik je určena do volně přístupného veřejného prostoru, vzniká požadavek maximální odolnosti proti různým způsobům použití. Využití bronzových částí umožňuje nejen další výrazové možnosti, ale pomáhají iuchránit detaily sochy, které jsou náchylnější ke zničení.

10. Doprava a instalace na místě určení

Hotové plastiky se nakládají, transportují a instalují na místě pomocí manipulační techniky podle předem sestaveného a všemi zúčastněnými stranami dohodnutého plánu.
Slavnostní předání bývá "třešničkou na dortu" několikaměsíčního snažení.