V rámci Letošního Mezinárodního sochařského festivalu Sculptureline jsme ještě přemístili plastiku Sedící postava v letních měsících na nádvoří Novoměstské radnice v Praze.

V Praze na Janáčkově nábřeží jsou od června 2020 umístěna dvě keramická křesla v rámci Sculptureline 2020.  Nedaleko vstupu na Dětský ostrov vytváří přes celé léto a podzim nové hravé místo k posezení s výhledem na květinová zákoutí nově zrekonstruovaného parčíku, řeku a dominanty historické Prahy.

Instalace proběhla za účastí dam z MÚ Prahy 5 a místostarostky Bc.Lukáše Herolda a předsedy kulturní komise MUDr.Michala Bednáře.

Téma vodního víru jsem zvolila pro nástěnný reliéf-fontánu.  Výtvarný prvek  dotvořit  střešní zahradu nové administrativní budovy vodohospodářské firmy Čevak v Českých Budějovicích. Keramický reiéf s tématem vody  tvoří výrazný barevný akcent k střízlivé moderní architektuře objektu s terasou.  Dotváří zajímavá zákoutí v zahradě s osazenou zelení, kde si mohou zaměstnanci firmy i návštěvníci  užívat relax  i pozorováním velkorysých  přírodních  panoramat na obloze a výhledy na město pod sebou.

V rámci Mezinárodního sochařského festivalu Sculptureline 2019 se účastním výstavy plastik v parku “ Den Haff“ v obci Steinsel, která je součástí hlavního města  Lucemburku.

Více než dvouletou komunikaci,přípravu a následnou výrobu  plastiky před Muzeum Milevských maškar završila v červenci  instalace v Milevsku .

Socha s motivem maškar  akcentuje výtvarným způsobem vstup do Muzea, stává se poutačem pro návštěvníky a turisty a pro místní obyvatele novým relaxační spotem  i připomenutím významu lokální atrakce a tradice (funkce hravého pomníku)

Měla by obohatit a prodloužit zážitek z pobytu v nově vytvořeném  městském veřejném prostoru okolí muzea. Proto jsem navrhla kontaktní plastiku, na které se dá sedět.

Velikost sochy měla odpovídá měřítku místa a měla by být  situovaná tak, aby byla viditelná z přilehlé hlavní silnice z obou směrů i z různých pohledů přes náměstí), zároveň však respektuje příjemné lidské měřítko.

Inspiračním zdrojem a charakteristickým prvkem tradice je velkolepá podívaná a  průvod maškar. Proto jsem se rozhodla pro řešení , kde bude masek víc, figury  budou symbolizovat zepředu a zezadu jinou postavu ( také větší podívaná z více stran).

Po studiu dostupných obrazových materiálů jsem  vybrala  několik  podle mě historicky typických postav-Bakus, Klaun, Čert, Smrt, Ženská figura , Zvíře.