V rámci Letošního Mezinárodního sochařského festivalu Sculptureline jsme ještě přemístili plastiku Sedící postava v letních měsících na nádvoří Novoměstské radnice v Praze.

V Praze na Janáčkově nábřeží jsou od června 2020 umístěna dvě keramická křesla v rámci Sculptureline 2020.  Nedaleko vstupu na Dětský ostrov vytváří přes celé léto a podzim nové hravé místo k posezení s výhledem na květinová zákoutí nově zrekonstruovaného parčíku, řeku a dominanty historické Prahy.

Instalace proběhla za účastí dam z MÚ Prahy 5 a místostarostky Bc.Lukáše Herolda a předsedy kulturní komise MUDr.Michala Bednáře.

Téma vodního víru jsem zvolila pro nástěnný reliéf-fontánu.  Výtvarný prvek  dotvořit  střešní zahradu nové administrativní budovy vodohospodářské firmy Čevak v Českých Budějovicích. Keramický reiéf s tématem vody  tvoří výrazný barevný akcent k střízlivé moderní architektuře objektu s terasou.  Dotváří zajímavá zákoutí v zahradě s osazenou zelení, kde si mohou zaměstnanci firmy i návštěvníci  užívat relax  i pozorováním velkorysých  přírodních  panoramat na obloze a výhledy na město pod sebou.